Envíos

Gastos de Envío

Para o seu pedido temos unhas tarifas de envío fixos *, que se calculan tendo en conta diversos factores. Código postal, peso, tamaño, país de destino, etc.

ZonaGastos de EnvíoEnvíos Gratuitos
Galicia 5.50 € Gratis a partir de 100 € de compra
Resto de España Peninsular 7 € Gratis a partir de 150€ de compra
Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla 12 € Gratis a partir de 250€ de compra
Outras Zonas CONSULTAR CONSULTAR

* Entrega a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla e outros países

Nos prezos indicados para os gastos de envío non incluímos os posibles gastos adicionais por aduanas e impostos que en todo caso serían pagos en destino polo cliente. En Energía Zen non nos responsabilizamos dos posibles cambios que se poidan producir desde aduanas sen aviso previo/previo aviso.

Formas de Envío e Prazos de Entrega

Energía Zen garante a entrega da súa mercadoría á empresa de transportes o mesmo día da realización do pedido a condición de que se formalicen antes das 11:00 h. (Hora española), dispoñamos de stock e sexa realizado en día laboral. Se a súa compra é realizada en sábado, domingo ou festivo, o pedido tramitarase o primeiro día laborable posterior ao día de realización do mesmo.

Debe ter en conta que os prazos de entrega compútanse en días laborables e que poden verse alterados por festas locais ou nacionais..

Así mesmo, se a forma de pago elixida é transferencia bancaria, non realizaremos o envío do pedido ata que non teñamos confirmación bancaria da transferencia.

A empresa de transportes a través da que recibirán os seus produtos comprados en Energía Zen é Halcourier. Para lograr que non se produzan incidencias na entrega (incorrecta dirección, teléfonos erróneos etc.), é moi importante cumprimentar correctamente o seu rexistro de cliente na nosa tenda.

O seguimento da súa mercadoría de forma on- line desde a súa recollida ata a súa entrega, poderá realizala a través da páxina web www.halcourier.com.es, onde se lle indicará en que lugar atópase a súa compra, usando para iso en código que se lle facilitará ao realizar o seu pedido.

Energía Zen resérvase o dereito para variar o tipo de envío e a compañía de transportes a través da cal realizamos devandito envío, a condición de que non supoña un prexuízo para o cliente.

Devolucións

Se por algún motivo non está satisfeito coa súa compra, ten un prazo de 14 días hábiles, a contar desde a data de entrega do pedido, para cambialo ou devolvelo. Sempre que o produto estea en perfectas condicións non se usou, teña a súa embalaxe orixinal, presenten intacto o seu precinto de garantía e todos os seus accesorios, e presentes o tícket orixinal de compra.

No caso de que a mercadoría resulte danada debido a unha embalaxe inapropiada, non admitiremos a devolución. Por iso é moi importante que nos devolva os produtos de cambio ou devolución perfectamente embalados

Devandito envío corre a cargo do cliente, así como os gastos de envío do novo pedido en caso de cambio. Aconsellámoslle efectuar o envío da devolución ou cambio por correo certificado ou con acuse de recibo.

Cando recibamos a mercadoría e comprobemos que se dan todas as condicións anteriores, Energía Zen admitirá a devolución do produto e procederemos ao reintegro do seu importe conforme á modalidade de pago realizada, ou no seu caso, ao envío do novo pedido. Notificarémoslle por correo electrónico unha vez recibamos e procesemos a súa devolución.

Antes de realizar calquera cambio ou devolución, se ten algunha dúbida, envíenos un correo electrónico a info@energiazen.es ou chámenos ao teléfono 981 307 134 para tratar de solventala.